Verwerking

Bij Grondbank GMG gebruiken we grond en bagger graag voor een nuttige bestemming. Grond die vrijkomt bij infrastructurele werken en bouwprojecten wordt door ons ingenomen en verwerkt in projecten. 

Content Paragraphs

Een nuttige bestemming voor grond en bagger

Bij Grondbank GMG gebruiken we grond en bagger graag voor een nuttige bestemming. Grond die vrijkomt bij infrastructurele werken en bouwprojecten wordt door ons ingenomen en verwerkt in projecten. Datzelfde geldt voor baggerspecie uit onderhoud en aanleg van watergangen, rivieren en havens. Het materiaal wordt op een verantwoorde wijze en uiteraard conform het besluit bodemkwaliteit (BBK) verwerkt in een nieuwe en nuttige eindbestemming. Zo werken we bij Grondbank GMG. De bestemmingen zijn divers. De aanleg van natuurgebieden bijvoorbeeld, maar ook geluidswallen, hoogwatervluchtplaatsen in uiterwaarden en het ophogen van weilanden. 

Projectontwikkeling

Wij ontwikkelen projecten op eigen locaties of in opdracht van externe opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Vergunningen worden aangevraagd en wetgeving getoetst. Vanaf de start van de uitvoering tot aan de oplevering toetsen onze acceptanten de grond- en baggerstromen, terwijl toezichthouders een juiste verwerking op locatie bewaken.

Telefonisch contact? bel ons op 024348 8861

Of mail naar info@grondbankgmg.nl

Wij zijn u graag van dienst