Certificering

Wij zijn specialist in het verantwoord accepteren en toepassen van grond en baggerspecie. Onze BRL-, ISO 9001- en VCA-certificaten verleend door KIWA, geven jou die garantie. 

Content Paragraphs

Zorgvuldig te werk gaan

We werken zorgvuldig volgens de BRL-certificaten:

  • BRL9335: het BRL9335-certificaat borgt de acceptatie en kwalificatie van enkelvoudige en/of samengevoegde partijen. Na kwalificatie passen we deze samengevoegde partij nuttig toe. 
  • BRL7500/protocol 7511: het BRL7500/7511-certificaat garandeert dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het ontwateren en rijpen van baggerspecie. Door baggerspecie te ontwateren en te laten 'rijpen' wordt de fysische gesteldheid verbeterd en kan baggerspecie ook op het land nuttig worden toegepast.

En volgens de ISO 9001- en VCA** certificaten:

ISO 9001 voor het toepassen van grond en bagger van derden in projecten, leveren van secundaire grond, baggerspecie en bouwstoffen aan derden. 

VCA** voor het toepassen van grond en bagger van derden in projecten en leveren van secundaire grond, baggerspecie en bouwstoffen aan derden. 

Voor het nuttig toepassen van grond en bagger van derden in projecten, leveren van secundaire grond, baggerspecie en bouwstoffen aan derden.