Met grond en baggerspecie die ergens vrijkomt, maken we op andere plekken mooie projecten. Wij ontwikkelen projecten op eigen locaties of voor opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Daarbij combineren we economische oplossingen met zorgvuldig bodembeheer. Zo creëren we meerwaarde. Dát is waar we ons elke dag voor inzetten. 

Content Paragraphs

Geluidswallen

Het nuttige met het aangename combineren. Dat doen we bij het aanleggen van geluidswallen. Met partijen grond en baggerspecie realiseren we landschappelijk ingepaste geluidswallen. Zo dragen we bij aan een fijne leefomgeving voor mens en dier, én verminderen we geluidsoverlast. Bovendien geven we het gebied en groene impuls.

Basis voor natuurontwikkeling

Diepe plassen herinrichten zodat flora en fauna zich er kunnen ontwikkelen. Oevers verflauwen en eilanden aanleggen waardoor allerlei planten en waterdieren er hun thuis kunnen vinden. Dat kun je met het zorgvuldig toepassen van grond en bagger realiseren.

Mountainbikeroutes

Wij kunnen hergebruiksgrond toepassen voor het creëren van reliëfrijke en uitdagende mountainbikeparcours en bikeparken.

Landophogingen

Baggerspecie die vrijkomt bij bijvoorbeeld het bevaarbaar houden van watergangen kan in veel gevallen heel goed geschikt zijn om (landbouw)percelen op te hogen. Op deze manier ophogen van percelen zorgt voor een verbetering van de bodemvruchtbaarheid, een verbetering van de hydrologische situatie (ontwatering) en het is een goede oplossing tegen bodemdalingen.