Hier werken we aan een nóg mooier Nederland

Door zorgvuldig om te gaan met grond en baggerspecie en het nuttig toepassen hiervan, werken we op veel plekken in Nederland aan de landschappen voor de toekomst. Klik door onze projecten en bekijk en lees er meer over.

Content Paragraphs

Action Valley Velsen

Door grond en baggerspecie toe te passen uit de omgeving hebben wij bij ActionPlanet in recreatiegebied Spaarnwoude een mooi en uitdagend quad- en 4x4-terrein gerealiseerd.
Placeholder image

Erlecomse Kaliwaal

In de Erlecomse Kaliwaal creëren we door verondieping een goede basis voor dynamische riviernatuur.

Gamerensche Waard

De Gamerensche Waard is door verondieping een prachtig natuurgebied geworden.

Geluidsduinen Beuningen

In de oksel van de A50 en A73 bij Beuningen creëren we geluidsduinen in de vorm van een glooiend parklandschap.

Geluidswal Apeldoorn

Dat je in een korte tijd op een duurzame manier het geluid van de snelweg kunt reduceren, bewijst de geluidswal in Apeldoorn langs de A50.

Goorsche Veld

In het Goorsche Veld verondiepen we een oude zandwinplas waarmee we de natuur in en rond de plas ontwikkelen.

Hooge Kampse Plas

Van ‘stinkgat’ naar een prachtig natuurgebied.

i-Lent

De Waal heeft bij Nijmegen meer ruimte gekregen door de aanleg van een nevengeul.

Kaliwaal & Waaier van Geulen

In dit gebied leggen we de basis voor de ontwikkeling van een dynamisch riviernatuurgebied.

Kesselse Waard

In deze Maasuiterwaard leggen we de basis voor de ontwikkeling van riviernatuur.

Koornwaard Empel

In de Koornwaard langs de Maas bij Empel creëren we door verondieping een goede basis voor natuurontwikkeling.  

Koornwaard Heukelum

Van deze diepe plas hebben we een ondiepere plas gemaakt waarbij de natuur in en rondom het water kan floreren.

Landschapswal Waalbos Rijsoord

Rondom het Waalbos in Rijsoord willen we samen met Staatsbosbeheer een landschapswal aanleggen. Deze wal vormt een groene buffer.

Middelberterplas

Een groene long waar flora en fauna zich in en rond de Middelberterplas beter kan ontwikkelen. Dat is wat we willen realiseren met de herinrichting van de Middelberterplas.  

Oosterhoutse Waarden

Met de herinrichting van de Oosterhoutse Waarden realiseren we 135 hectare nieuwe natuur.

Plas Caron

Samen met betrokken partijen hebben we een plan gemaakt om plas Caron zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen.
Placeholder image

Plas Trimunt

Door delen van de plas opnieuw in te richten, maken we het gebied aantrekkelijker voor flora en fauna.

Plas Walenhoek

Vlakbij Ochten vind je Plas Walenhoek. Door herinrichting maken we de nu relatief diepe plas leefbaarder.

Roetwaarden en Hooge Waard

Samen met Staatsbosbeheer zorgen we voor landschappelijke en ecologische verbetering van een aantal plassen langs de IJssel.

Veenoordkolk & Teugse Kolk Deventer

De Veenoordkolk en Teugse Kolk vormen de ‘entree’ van Deventer. We hebben deze entree landschappelijke en ecologisch verbeterd.

Zonthermiepark Dorkwerd

In Groningen werken we aan een bijzonder project: we realiseren er samen met Novar, TVP Solar en WarmteStad het grootste zonthermiepark van Nederland.