De bodem, we leven erop en ervan. Dat realiseren we ons bij Grondbank GMG maar al te goed. Daarom gaan we zorgvuldig om met grond en baggerspecie. Met onze kennis en ervaring in het innemen, keuren en verwerken van grond en baggerspecie verwerken we van begin tot eind jouw materiaalstromen. Met ons werk zorgen we ervoor dat we herbruikbare grond en baggerspecie in heel Nederland verantwoord en nuttig kunnen toepassen, zodat anderen er kunnen wonen, werken en recreëren.

Content Paragraphs

Praktische oplossingen voor grondstromen en andere bouwstoffen

Al 25 jaar zijn wij actief op het gebied van hergebruik van grond en baggerspecie. We verzorgen de acceptatie en verwerking van grond en baggerspecie. Graag ontzorgen we je volledig in keuring, transport en opslag. Wij leveren betrouwbare en praktische oplossingen voor vraagstukken op het gebied van grondstromen en andere bouwstoffen die voldoen aan de door jou gestelde eisen van kwaliteit, continuïteit en prijs.

Altijd een locatie in de buurt

Je vindt ons door heel Nederland. Voor lokale en kortdurende werken beschikken we momenteel over zo'n 25 locaties, waaronder in de regio Utrecht, Amsterdam, Groningen en Den Haag. Maar je vindt ons ook in het rivierengebied en in het noorden van het land. Met een groot aantal eigen verwerkingslocaties en ons uitgebreide netwerk bieden wij je altijd en overal een passende oplossing.

Meerwaarde creëren

Diepe zandwinplassen herinrichten zodat flora en fauna zich er kunnen ontwikkelen. Oevers verflauwen, geluidswallen aanleggen en weilanden ophogen. Zomaar wat voorbeelden om grond en baggerspecie opnieuw te gebruiken. Wij ontwikkelen projecten op eigen locaties of in opdracht van externe opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Daarbij combineren we economische oplossingen met zorgvuldig en duurzaam bodembeheer. Zo creëren we meerwaarde.

Van bodem tot horizon

Iets goeds neerzetten en de landschappen van Nederland nog mooier maken. Daar werken we iedere dag met veel plezier aan. Met grond en baggerspecie die ergens vrijkomt, maken we op andere plekken mooie projecten. We staan daarbij met beide voeten op en in de grond en gaan op zoek naar de beste oplossing. 

Zorgvuldig te werk gaan

Wij zijn specialist in het verantwoord accepteren en toepassen van grond en baggerspecie. Op onze TOP's (Tijdelijke Opslag Plaatsen) borgen onze BRL-certificaten, verleend door KIWA, de kwaliteit en conformiteit. 

BRL9335

Het BRL9335-certificaat borgt de acceptatie en kwalificatie van enkelvoudige en/of samengevoegde partijen. Na kwalificatie passen we deze samengevoegde partij nuttig toe. 

BRL7500/protocol 7511 voor bestaande depots

Het BRL7500/7511-certificaat garandeert dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het samenvoegen, ontwateren en rijpen van baggerspecie. Door baggerspecie te ontwateren en te laten ‘rijpen’ wordt de fysische gesteldheid verbeterd en kan de baggerspecie ook op het land nuttig worden toegepast.

Per 1 januari 2024 is de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) onder de Omgevingswet van kracht. Hierin is onder meer bepaald dat de erkende werkzaamheid ‘samenvoegen’ uitsluitend mogelijk is onder het certificaat BRL9335 in combinatie met het protocol 9335-1. De mogelijkheid om deze werkzaamheid uit te voeren onder de BRLSIKB7500 in combinatie met het protocol 7511 is hiermee komen te vervallen, met een overgangstermijn van één jaar. Per 1 januari 2025 zullen we dergelijke werkzaamheden daarom uitvoeren onder onze BRL9335-erkenning. 

Samenwerken zit in onze natuur

Grondbank GMG maakt deel uit van de K3 organisatie. Vijf ondernemingen die Nederland met elkaar nóg mooier maken. Door samen te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen met waarde voor mens, dier en landschap. Voor nu en voor de toekomst.