Inname, opslag en transport

Op veel van onze locaties hebben wij een grondbank. Daar kun je jouw partij grond of baggerspecie tijdelijk of voorgoed opslaan. Ook verzorgen we graag het transport voor je.

Content Paragraphs

Opslag

Is er op jouw ontgravingsterrein (tijdelijk) geen ruimte voor vrijgekomen grond? Dan kunnen wij depotruimte aanbieden. Daar kan de grond worden opgeslagen. Op onze locatie kunnen we ook een partijkeuring aanbieden om de kwaliteit van de partij te bepalen.

Verwerking

Wij zorgen voor een goede, definitieve verwerking van grond en baggerspecie. Grond en baggerspecie op een verantwoorde wijze en conform het besluit bodemkwaliteit (BBK) wordt verwerkt in een nieuwe en nuttige eindbestemming. De bestemmingen zijn divers. De aanleg van natuurgebieden bijvoorbeeld, maar ook geluidswallen, hoogwatervluchtplaatsen in uiterwaarden en het ophogen van weilanden.

Verwerking van bagger

Op diverse van onze grondbanken hebben wij de mogelijkheid om baggerspecie (waterbodem) te rijpen en te kwalificeren (onder BRL7500/protocol 7511). De baggerspecie wordt eerst ontwaterd (gerijpt). Vervolgens wordt het materiaal gekwalificeerd en kan het worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van geluidswallen of weilandophogingen.

Transport

Ook kunnen we voor jou het transport van grond en bagger naar een geschikte locatie verzorgen. En past je grond en baggerspecie niet binnen een van onze locaties? Dan gaan we graag voor je op zoek naar een geschikte oplossing. Zo brengen wij vraag en aanbod graag bij elkaar, overal in Nederland.