De meerwaarde van verondieping

In Nederland zijn er veel diepe plassen. Deze plassen zijn meestal ontstaan door de manier waarop zandwinning in het verleden plaatsvond. Ze zijn soms tot wel 40 meter diep en zijn aan de oevers vaak steil afgegraven. Hierdoor leven er relatief weinig planten en dieren en zijn de recreatieve mogelijkheden meestal beperkt. Om deze situatie te verbeteren, willen de eigenaar en omgeving vaak een herinrichting van de plas; de plas minder diep maken (verondiepen) en flauwe oevers aanleggen. Zo kunnen flora en fauna zich ontwikkelen.

Content Paragraphs

Meerwaarde creëren

Grondbank GMG biedt oplossingen voor vrijkomende grond en baggerspecie. Deze materialen komen vrij bij de aanleg van wegen en tunnels of het onderhouden van havens, rivieren en sloten. Wij gebruiken het vervolgens bijvoorbeeld bij bij de aanleg van geluidswallen, het afdekken van stortplaatsen en bij het herinrichten van diepe, voormalige zandwinplassen.

Wij ontwikkelen projecten op eigen locaties of in opdracht van externe opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Daarbij combineren we economische oplossingen met zorgvuldig en duurzaam bodembeheer. Met als doel de gebieden waarin wij werken nog mooier te maken, met meerwaarde voor de omgeving. Ter onderstreping van onze ambities is in samenwerking met verschillende organisaties een onderzoek naar de meerwaarde van het herinrichten van diepe plassen uitgevoerd.

Onderzoek naar herinrichting van diepe plassen

Het verondiepen van diepe plassen leidt nogal eens tot vragen. Vragen van het publiek, maar ook van de politiek. Vaak komen deze vragen voort uit de zorg dat bij het toepassen van grond en baggerspecie in een plas het water vervuild raakt en dat de natuurwaarde sterk vermindert. Terwijl het verondiepen van diepe plassen juist fantastische resultaten oplevert, met meerwaarde voor natuur en landschap. Zo maken we gebieden waarin we werken nog mooier, en dat laten we graag zien. 

In het onderzoek ‘Meerwaarde verondiepen diepe plassen’ zijn de effecten van acht verondiepingsprojecten op de natuurwaarden en de waterkwaliteit onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door externe partijen die hebben gekeken naar de biodiversiteit (aantallen vogels, vissen, insecten en planten) en de waterkwaliteit zowel voor, tijdens als na het verondiepingsproject. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein.

Hieronder kunt u het rapport downloaden. Het gehele onderzoek is op te vragen bij Thomas Nusselein via t.nusselein@k3.nl of 024 348 88 55.

Images
Placeholder image
Placeholder image

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe het herinrichten van diepe plassen in zijn werk gaat, waarom wij dit doen en de zorgvuldigheid waarmee wij dat doen? Lees dan onze folder (te zien via de button).

Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen via 024 348 88 00 of via info@grondbankgmg.nl. Wij vertellen je graag meer of nemen je mee naar een van onze projecten.