Een groene long waar flora en fauna zich in en rond de Middelberterplas beter kan ontwikkelen. Dat is wat we willen realiseren met de herinrichting van de Middelberterplas.  

Content Paragraphs

De Middelberterplas ligt in Groningen. De eigenaar van de plas, de familie Ritsema, wil de natuurwaarden van de plas versterken en zo de biodiversiteit vergroten. De wens is om de plas landschappelijk in te passen binnen de gebiedsontwikkeling van Meerstad; om er een groene zone van te maken tussen de toekomstige bebouwing en het oude dorpslint van Middelbert. Ook bureau Meerstad, die zich bezighoudt met de totale gebiedsontwikkeling heeft de wens om de plas onderdeel uit te laten maken van een nog nieuw te realiseren ecologische (stads)natuurzone. De familie heeft K3 gevraagd een plan voor een herinrichting te maken én dit uit te voeren. Onze dochteronderneming Grondbank GMG is gespecialiseerd in dit soort inrichtingsprojecten.

Plan voor natuurontwikkeling en recreatie

De Middelberterplas is een oude zandwinplas. De plas is erg diep en heeft steile oevers. Daardoor zijn de mogelijkheden voor natuurontwikkeling nu beperkt. Het plan is om de plas deels ondieper te maken en enkele natuureilandjes aan te leggen. Ook willen we de oeverzones verflauwen. Als de bodem minder diep is en de oevers flauwer zijn, kan het zonlicht de bodem namelijk over een groter oppervlak bereiken. Daardoor kunnen er planten groeien. En waar planten zijn, vind je vissen, andere waterdieren en vogels. Ook is het de wens om de omgeving daarvan te kunnen laten genieten door bij het bestaande wandelpad (het oude Kerkepad ten noorden van de plas) een (vogeluitkijk)plek aan te leggen met uitzicht over de plas. 

Duurzaam omgaan met grond en waterbodem

Grondbank GMG kan de herinrichting realiseren door grond en waterbodem te gebruiken die uit de omgeving komt. Het gaat daarbij om grond die vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanleg van tunnels en wegen. Waterbodem komt vrij bij het op diepte houden van watergangen. Deze grond en waterbodem die op de plekken van herkomst overbodig is, is goed te gebruiken om de Middelberterplas (deels) te herinrichten. We verwachten ongeveer zes jaar nodig te hebben om de plas te herinrichten.

(op de foto een referentiebeeld van de Hooge Kampse Plas waar Grondbank GMG ook voor de herinrichting heeft gezorgd, foto: Lize Kraan).  

Inrichtingsvisie

De inrichtingsvisie is in afstemming tussen de familie Ritsema en Grondbank GMG tot stand gekomen. Hieronder vind je de legenda:

  1. Behoud bos
  2. Flauw aflopende, natuurvriendelijke oevers
  3. Natuureilanden met hoogteverschil
  4. Kolkrand* met bomen 
  5. Behouden diepe delen
  6. Drijvende eilandjes
  7. Vogelkijkscherm met uitzicht op de plas en de natuureilanden
  8. Behoud bestaande situatie; geen werkzaamheden
  9. Oude Kerkepad

* Hier lag vroeger de Grote Wiel; een plas ontstaan na een doorbraak van de Hunze. Dit wordt ook wel een kolk genoemd. Op de rand daarvan komt een langwerpig eiland met enkele bomen en struiken.

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider