Iedere dag iets goeds neerzetten en de landschappen van Nederland nog mooier maken. Met grond en baggerspecie die ergens vrijkomt, maken we op andere plekken mooie projecten. Samenwerken is daarbij de sleutel tot het succes. Zo creëren we meerwaarde voor de omgeving.

Content Paragraphs

Van waarde voor onze leefomgeving

Onze missie:

We maken het verschil als kennispartner, verbinder én uitvoerder. Door met grond en baggerspecie samen ontwikkelingen mogelijk te maken die Nederland verder brengen. Mooie initiatieven die een bijdrage leveren aan de wereld voor huidige én volgende generaties. Zo willen we van waarde zijn voor onze leefomgeving.

Dienstverlener voor projecten met grond en baggerspecie

Onze visie:

We werken graag aan mooie projecten die we met grond en bagger kunnen maken. Met kennis van zaken en gevoel voor de wereld om ons heen.

Mooie projecten zijn voor ons projecten met meerwaarde voor mens, dier en natuur. Daarbij is het zo hoogwaardig en optimaal mogelijk hergebruiken van grond en baggerspecie het doel. We ontzorgen onze opdrachtgevers en relaties, en kijken altijd naar oplossingen waar de maatschappij baat bij heeft. Want meerwaarde is er pas wanneer anderen die ervaren. Bijvoorbeeld door met grond en baggerspecie een bijdrage te leveren aan natuurontwikkeling, recreatie, geluidsreductie en bodemverbetering.

Ons werk komt met een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die we voelen en die veel verder gaat dan vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het gaat om ultiem transparant zijn, luisteren en verbindingen leggen. Werken met en voor onze omgevingen. En te werk gaan met alle zorgvuldigheid die anderen van ons vragen én die we onszelf opleggen. Waarbij we altijd kijken hoe we dat nog beter kunnen doen.

Kernwaarden

  • Verantwoordelijk We snappen dat ons werk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Die verantwoordelijkheid voelen we en pakken we. Een mooie en grote opdracht, maar ook eentje die we aangaan en aankunnen.
  • Nieuwsgierig We zijn nieuwsgierig naar wat er speelt in een omgeving, en stemmen onze projecten daar zoveel als mogelijk op af. Én we zijn nieuwsgierig naar hoe we ons werk elke dag kunnen verbeteren.
  • Servicegericht We ontzorgen. Of het nu gaat om onze klanten, opdrachtgevers of andere relaties; we gaan op zoek naar oplossingen voor vragen die bij ons terecht komen. Daarbij beseffen we dat we samen veel verder komen dan alleen.
  • Met de voeten op en in de grond We staan met twee voeten op de grond, én erin. We weten waar we mee bezig zijn en hebben gevoel voor wat er speelt en wat er nodig is.