In het Groningse Dorkwerd komt het grootste zonthermiepark van Nederland. De bouw is in volle gang en aan het eind van dit jaar moet het klaar zijn. De basis voor het zonthermiepark is door ons gelegd, op een voormalig baggerdepot.

Middle section
Bouw zonthermiepark op voormalig baggerdepot (beelden van sept. 2023)

Over depot Dorkwerd

Sinds 2006 werken we aan het depot. In 2020 is de afwerking van het depot afgerond. Het depot is in die jaren een belangrijke toepassingslocatie geweest voor het baggerproject Winschoterdiep en voor enkele grote projecten in de stad Groningen. Grond en waterbodem die bij die projecten vrij kwam, zijn in het depot verwerkt. Als Grondbank GMG hebben we de grond- en baggerstromen gecoördineerd. 

Dennis Jeurissen (directeur Grondbank GMG): “Het is geweldig om als Grondbank GMG de basis te kunnen leggen voor dit soort mooie en innovatieve ontwikkelingen. Op lokale grond die ergens anders niet meer in gebruik is, bieden we nu ruimte voor duurzame energie. Toen we startten, wisten we nog niet dat het een veelomvattend project zou kunnen worden waarbij duurzame energie en natuur een plek krijgen. De in de regio vrijkomende grond en baggerspecie is nuttig hergebruikt. En heeft uiteindelijk geleid tot de letterlijke en figuurlijke voedingsbodem voor deze innovatieve ontwikkeling. Het geeft een goed gevoel om de basis voor het project te hebben neergelegd. Dat is waar we iedere dag graag aan werken.”

Een goede basis voor een zonthermiepark

K3 (waar we als Grondbank GMG onderdeel van uitmaken) en Novar hebben in 2018 samen met de provincie Groningen afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het depot voor de aanleg van een zonthermiepark. Het initiatief voor een zonthermiepark op het baggerdepot is ontstaan uit een warmtevraag van WarmteStad. WarmteStad is het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven en inwoners van de stad duurzame warmte biedt. Het zonthermiepark levert straks via WarmteStad duurzame warmte aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen. 

Duurzame energie combineren met natuurontwikkeling

Het zonthermiepark Dorkwerd is straks het grootste zonthermiepark van Nederland. Het zonthermiepark levert een bijdrage aan duurzame warmte voor het Groningse warmtenet. Zo’n 2.600 woningen ontvangen komende jaren warmte uit dit warmtenet. Het is een belangrijk project dat gaat bijdragen aan een CO2-neutraal én aardgasvrij Groningen. Bovendien passen we het park zo goed mogelijk landschappelijk in en streven we naar een verbetering van de ecologie. 

Ruimte voor natuur

Het totale gebied is 22 hectare groot. Daarvan wordt 12 hectare voor het zonnepark gebruikt. De overige 10 hectare is ingericht als natuurgebied. Ecologen, de imkervereniging ‘Bij-o-divers’ en bewoners hebben samen nagedacht over de ecologische inrichting in het totale gebied. 

Dennis: “Zo zie je dat je voor grond en baggerspecie een mooie toepassing kunt vinden. In Dorkwerd voor een basis waar duurzame energie én natuur de ruimte krijgen. Daar zijn we best trots op. En we kijken uit naar het moment waarop het zonthermiepark klaar is en voor duurzame warmte gaat zorgen.”