Baggerdepot Drempt klaar voor natuurontwikkeling

vrijdag, 15 jun 2018
Middle section

Mooi nieuws over ons baggerdepot in Drempt. Het depot is inmiddels afgedekt met een leeflaag; een bovenlaag waarop de natuur zich kan gaan ontwikkelen. Ook is een inlaatwerk en een stuw aangelegd, waarmee water uit de Oude IJssel kan worden ingelaten. Overtollig water kan in een zogenaamde kwelsloot lopen. Hiermee zijn de randvoorwaarden aanwezig om een prachtig rietmoeras te laten ontstaan.

Natuurontwikkeling door verondieping
Het baggerdepot Drempt is een oude zandwinplas aan de Rijksweg in Drempt. Deze plas is verondiept. De verondieping heeft een belangrijke meerwaarde voor natuur en landschap van en rond de plas. Het gebied wordt een onderdeel van de Ecologische Verbindingszone Oude IJssel. Het rietmoeras wordt overgedragen aan het Waterschap Rijn&IJssel. De nazorg van het baggerdepot wordt door de provincie Gelderland uitgevoerd.

Er is een geweldige 360-gradenfoto gemaakt die een mooi beeld geeft over het depot. Nog even, en dan is hier een mooi rietmoeras en onder andere de rietvogel en kamsalamander te zien.

Images

Wij zijn u graag van dienst