Blauw spoor bij Kaliwaal Boven-Leeuwen blijkt blauwalg

donderdag, 25 okt 2018
Middle section

Deze week verscheen er in de media een bericht dat er op de oever van de Kaliwaal in Boven-Leeuwen een blauw spoor te zien is. Een bijzonder fenomeen. Er zijn monsters genomen die onderzocht zijn door Waterschap Rivierenland. Uit dit onderzoek is gebleken dat het blauwalg is.

Blauwalg
Blauwalg is een normaal natuurverschijnsel. Het ontstaat vaker in stilstaand, wat warmer water. Ook in de Kaliwaal is sprake van stilstaand water, doordat er door de lage waterstanden geen doorstroming meer is met de Waal. Het water is ook nog relatief warm voor de tijd van het jaar. Doordat het waterpeil nog steeds zakt, kan blauwalg droog op de oever komen te liggen zoals hier het geval is. Blauwalg sterft op het droge uit en het verdwijnt ook vanzelf weer. Feit blijft natuurlijk dat blauwalg niet gezond is voor mens en dier. Pak het daarom niet op en laat honden aangelijnd.

Natuurontwikkeling door verondieping


GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, verondiept de Kaliwaal door het toepassen van grond en baggerspecie in de plas. Door verondieping worden goede omstandigheden voor natuurontwikkeling gecreƫerd. Als de bodem minder diep wordt, kan de zon de bodem weer bereiken. Daardoor kunnen er planten groeien op de bodem. En waar planten zijn, zijn vissen, andere waterdieren en vogels. Kortom: door plassen als de Kaliwaal te verondiepen, maken we het ecologisch systeem diverser, en daarmee completer.

Nauwkeurige toetsing en controle

In de berichtgeving van deze week werd gesuggereerd dat het blauwe spoor wellicht een uitvloeisel zou zijn van de grond en baggerspecie die in de plas is gebracht. Bij het toepassen van grond en baggerspecie gaan wij altijd uiterst nauwkeurig te werk. Er vindt op verschillende momenten in het proces nauwkeurige toetsing en controle van zowel het toegepaste materiaal als de waterkwaliteit plaats. Voor het toepassen van materiaal gelden allerlei regels, waarbij een van de belangrijkste is dat de waterkwaliteit nooit mag verslechteren. Daar controleren wij, maar ook derden, streng op. De waterkwaliteit van de Kaliwaal wordt iedere 2 maanden gemonitord. De waterkwaliteit in de Kaliwaal is al jarenlang stabiel. In augustus is voor het laatst materiaal in de plas aangebracht. Eind augustus is de waterkwaliteit gemeten. Daarbij zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. Er is overigens sinds die tijd ook geen materiaal meer in de plas aangebracht.

Meer weten?

Wij vertellen u graag meer over hoe het herinrichten van diepe plassen in zijn werk gaat, wat wij precies doen en hoe we dat doen. Wij vertellen u graag meer of nemen u mee naar een van onze locaties. U kunt contact met ons opnemen via 0243488800 of via info@grondbankgmg.nl.

Wij zijn u graag van dienst