Er is nog altijd een watertekort na de afgelopen droge zomer. Dit betekent dat de bodem op veel plekken daalt.

Middle section

Op andere plekken komt baggerspecie vrij om watergangen bevaarbaar te houden. In veel gevallen is deze waterbodem heel erg geschikt om (landbouw)percelen op te hogen. Deze manier van ophogen zorgt voor een verbetering van de bodemvruchtbaarheid en de ontwatering. Het is een goede oplossing om bodemdaling tegen te gaan.

Collega Thomas Nusselein vertelt hoe wij (landbouw)percelen kunnen ophogen

Een duurzame oplossing

Door een tijdelijk depot op te zetten, zorgen we voor ophoging van het land. Waterbodem uit de omgeving verzamelen we in het depot. Zo krijgt het een tweede leven. Volop voordelen dus, want:

  • we combineren zorgvuldig bodembeheer met een economische oplossing;
  • het is veiliger en we stoten minder CO2 uit door minder tot geen verkeersbewegingen;
  • het beperkt geluidsoverlast voor de omgeving;
  • baggerspecie passen we duurzaam en lokaal toe;
  • we verbeteren de gebruiksmogelijkheden van (agrarische) percelen;
  • het gaat bodemdaling tegen en verbetert de bodem.

Kortom: we zorgen dus voor meerwaarde. Dat is waar we ons iedere dag graag voor inzetten!