Het baggerseizoen is in volle gang. In Lienden hogen wij het landbouwperceel van André van Ledden op. Dat doen we door een tijdelijk weilanddepot aan te leggen zodat we de baggerspecie kunnen laten rijpen tot vruchtbare grond.

Middle section
Agrariër André van Ledden en onze collega Gert Schoolen vertellen in de video hoe dat in zijn werk gaat. 

Landophoging verbetert de vruchtbaarheid van de bodem 

Baggerspecie die vrijkomt bij werkzaamheden kan in veel gevallen goed geschikt zijn om (landbouw)percelen op te hogen. Het op deze manier ophogen van percelen zorgt voor een verbetering van de bodemvruchtbaarheid, een verbetering van de ontwatering en is een goede oplossing tegen bodemdalingen.  

We helpen je graag bij jouw project. We verzorgen het hele traject van a tot z. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de vergunningen en alle bijbehorende zaken.