Middle section

De herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan (gemeente De Bilt) is afgerond! In het verleden was de plas een gemeentelijke stortplaats met de bijnaam 'Het Stinkgat'. De afgelopen 10 jaar hebben we de vervuilde sliblaag en de oude afvalstort onder water afgedekt, de plas ondieper gemaakt en enkele eilandjes aangelegd. Nu kan de natuur er gaan floreren.

Een voorbeeld van goede samenwerking

De werkweg is weggehaald en er rijden geen vrachtwagens meer. Er is nu alle ruimte voor de natuur met vogeleilanden, ondiepe zones voor de ontwikkeling van waterplanten op en onder water, flauwe oevers voor rietontwikkeling en een oeverzwaluwwand. Verscholen achter het vogelkijkscherm kijken we uit naar de komst van de grote karekiet en de roerdomp.
Projectleider Wim Vermeule: “Dit project is een mooi voorbeeld hoe goede samenwerking met Utrechts Landschap en de omgeving heeft geleid tot een mooie herinrichting met meerwaarde voor mens, dier en natuur. Komend voorjaar organiseren we, als de coronarichtlijnen dat tegen die tijd toelaten, een feestelijk oplevermoment met alle betrokkenen.”

Over het project

In mei 2010 is Grondbank GMG in samenwerking met Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de plas. In en rond de plas zijn ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. Grondbank GMG heeft gezorgd voor de gewenste herinrichting de plas ondieper gemaakt en de vogeleilanden aangelegd.

Hieronder ziet u beelden van de heringerichte Hooge Kampse Plas.