Middle section

Is het vloed aan zee, dan stroomt er 100 kilometer verderop water de Kesselse Waard in. Is het aan zee eb? Dan stroomt er weer water uit de Kesselse waard uit. Dat is het resultaat van een optimalisatie van de verhoging in de getijdengeul.

Directe verbinding met de Maas

In samenwerking met Natuurmonumenten hebben we in het najaar van 2016 een getijdengeul aangelegd in de Kesselse Waard, nabij Maren-Kessel. Daarmee werd de Kesselse Waard in directe verbinding met de Maas gebracht. Door de Kesselsche Waard aan te sluiten op de Maas, kon de voor Nederland inmiddels bijzondere getijdennatuur zich weer gaan ontwikkelen in dit gebied. Dat is natuur die gebaat is bij steeds wisselende waterstanden. Door sluizen en andere maatregelen is er in Nederland steeds minder sprake van getijdenwerking. Daardoor verdwijnt steeds meer getijdennatuur.

Optimalisatie getijdengeul

Bij de aansluiting van de Kesselse Waard met de Maas is ook een verhoging (een zogenaamde ‘voorde’) aangelegd. Deze voorde zorgt ervoor dat de bodem van de Kesselse Waard niet verder uitslijt door de stroming. Die verhoging (voorde) komt wanneer het aan zee vloed is, net onder water te liggen. Daardoor vindt nu dagelijks doorstroming plaats over de voorde.

De afgelopen tijd is er gewerkt aan de optimalisatie van de verhoging in de getijdengeul. Projectleider Wim Vermeule legt uit: “Omdat het verschil tussen eb en vloed in dit deel van de Maas slechts 30 cm is en de gemiddelde waterstand in de zomer en winter ook nog eens verschilt, was het lastig om de verhoging op precies de juiste hoogte te brengen. In de praktijk kwam het erop neer dat de voorde vooral in de winterperiode overstroomde, wanneer het water in de Maas sowieso wat hoger staat. We hebben deze voorde nu geoptimaliseerd, zodat niet alleen in de winter, maar ook in de zomerperiode water uit de Maas over een deel van de voorde stroomt.”

Er vindt dus nu het hele jaar doorstroming plaats. Daardoor staat het water niet meer een lange periode stil. Wim Vermeule: “Dat komt de waterkwaliteit ten goede en het biedt meer kans voor de ontwikkeling van de getijdennatuur. Het is mooi om te zien dat de zee 100km stroomopwaarts de waterstand in de Kesselse Waard nu daadwerkelijk zichtbaar beïnvloedt!”

Op de grafiek hieronder is de getijdenwerking goed te zien: