In Naaldwijk hebben we in opdracht van het Hoogheemraadschap Delfland een bijdrage mogen leveren aan het ophogen van het terrein van Royal FloraHolland. Door het hergebruiken van bagger uit de directe omgeving kan het terrein geschikt worden gemaakt voor toekomstige bouwprojecten. Als Grondbank GMG zijn we gevraagd om onze kennis en ervaring in te zetten in de voorbereiding en de uitvoering van het project. Zo wordt bagger duurzaam hergebruikt in plaats van afgevoerd naar een depot.

Middle section

Lokaal hergebruik

De komende tijd wordt de Zwethzone, een waterrijk gebied in het Westland, uitgebaggerd. Samen met het Hoogheemraadschap hebben we gekeken naar hoe die bagger die vrijkomt bij het baggeren op een zo duurzaam mogelijke manier konden hergebruiken. Collega Thomas Nusselein was namens Grondbank GMG bij de voorbereidingen betrokken.  

Foto: © WOS

Duurzaam hergebruiken betekent ook dat de bagger idealiter zo dicht mogelijk in de buurt weer wordt toegepast. Gezamenlijk zijn we gekomen tot het Royal FloraHolland terrein, waar ophoging van het terrein wenselijk is.

Thomas Nusselein

Als Grondbank GMG hebben we daarvoor alle vergunningen geregeld. En ook in de uitvoering leveren we nog een bijdrage: we zorgen voor de kwaliteitscontrole van de partijen bagger en de administratieve afhandeling.

Win-win

Als Grondbank GMG leveren we graag een bijdrage aan dit soort projecten. Thomas: “Dit is een heel mooi voorbeeld van duurzaam, lokaal hergebruik van bagger. Het is een win-win situatie voor zowel het Hoogheemraadschap als voor Royal FloraHolland. Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan een zorgvuldig proces om dit soort projecten tot een succes te maken.

Meer weten over het project? Lees het bericht dat het Hoogheemraadschap van Delfland over het werk schreef via de button.

Foto: © WOS

Item op Westlandse Omroep Stichting

Ook maakte Westlandse Omroep Stichting (WOS) er een item over.

Foto: © WOS