Middle section

Ons werk is prachtig. Soms staan we daar zelf te weinig bij stil. We werken al jarenlang aan mooie projecten in Nederland waarbij we grond en baggerspecie nuttig kunnen hergebruiken. Het is fijn om een steentje bij te kunnen dragen om het landschap van morgen nog mooier te maken. Dat doen we met samenwerkingspartners en door de omgeving en andere betrokkenen al vanaf de planvorming te betrekken. Met een deel van ons team bezochten we de afgelopen week twee projecten. Een project dat al een flink aantal jaar geleden is gerealiseerd, en een recent gerealiseerd project.

Stadspark op de geluidswal in De Meern

De geluidswal Veldhuizen in Leidsche Rijn is alweer vijftien jaar geleden gerealiseerd. Hierdoor is het verkeersgeluid van de A12 enorm gereduceerd. De binnenkant van deze wal hebben wij glooiend aangelegd  en landschappelijk ingericht. De gemeente Utrecht heeft deze basis gebruikt voor een stadspark. Mooi om te zien hoe deze geluidswal nu onmiskenbaar onderdeel uitmaakt van de woonwijk. Wandelaars en hardlopers maken hier graag hun dagelijkse of wekelijkse rondje. Na vijftien jaar is de natuur hier volledig tot wasdom gekomen.

Hooge Kampse Plas omgevormd tot natuur- en recreatiegebied

In 2020 is de heringerichte Hooge Kampse Plas in de gemeente De Bilt opgeleverd. Van 2010 tot 2020 hebben wij in opdracht van Stichting Utrechts Landschap, de eigenaar van de plas, deze voormalige zandafgraving en stortplaats omgevormd tot een prachtige omgeving voor natuur en (extensieve) recreatie. Het project verbindt ecologische, recreatieve en maatschappelijke doelen met elkaar. Deze driehoek maakt dit project uniek. Hopelijk kunnen we later dit jaar de Hooge Kampse Plas feestelijk opleveren (Corona maakte dat eerder helaas niet mogelijk).

Mensen uit de omgeving komen hier graag om te fietsen, wandelen en vogels te spotten. Er is een vogelkijkscherm geplaatst en een steile wand gemaakt voor de ijsvogel en oeverzwaluw. De Kruisbek, het blad van de provinciale Vogelwacht Utrecht, schreef een artikel (pagina 5-9) over de ontwikkeling van de Hooge Kampse Plas.

Herinrichtingsplannen in nauw overleg gemaakt

Van de aanleg van geluidswallen tot de herinrichting van diepe plassen; een project is pas een succes als de omgeving er blij mee is. Daarom betrekken wij vanaf begin af aan belanghebbenden bij inrichtingsplannen. Voor de Hooge Kampse Plas bijvoorbeeld zijn omwonenden, natuurliefhebbers, de gemeente De Bilt en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bij de plannen betrokken. Vanaf het begin van de werkzaamheden is er daarnaast een klankbordgroep opgericht waarin alle externe betrokken partijen verenigd waren. Een paar keer per jaar kwam de klankbordgroep samen om de voortgang te bespreken. Samen tot mooie gebieden komen. Daar gaan we voor!

Images