Middle section

Per 1 juli heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de toepassingswaarden verruimd voor hergebruiksgrond en baggerspecie dat PFAS bevat. Met deze verruiming hebben wij weer meer mogelijkheden om uw grond en baggerspecie in te nemen en te verwerken.

Er is meer ruimte ontstaan voor het toepassen van grond in oppervlaktewater en er is ook weer ruimte voor het toepassen van baggerspecie in vrijliggende diepe plassen en niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater. Onderzoeken van het RIVM en Deltares staan aan de basis van de herziene toepassingswaarden.

(Beperkte) verruiming van de toepassingswaarden

Met de toepassingswaarden in het geactualiseerde tijdelijk handelingskader PFAS komt de staatssecretaris in beperkte mate tegemoet aan de mogelijkheden die er zijn om PFAS houdende grond en baggerspecie op een verantwoorde manier in te nemen en te verwerken.

Over PFAS
Door de jarenlange uitstoot en verwerking in diverse gebruiksmiddelen heeft PFAS zich kunnen verspreiden via de lucht en het water. Dit heeft geleid tot gehaltes PFAS in grond en baggerspecie die op veel plaatsen hoger zijn dan de toepassingswaarden die nu in het geactualiseerde Tijdelijk Handelingskader zijn opgenomen. Deze nieuwe, tijdelijke toepassingswaarden liggen ook nog steeds ver onder de door het RIVM aangegeven risicogrens voor mens en milieu.

Definitief handelingskader
Het definitieve handelingskader PFAS en integratie in de Regeling Bodemkwaliteit zal moeten zorgen voor een vaststelling van verantwoorde, realistische normen. Een verdere verruiming richting de door het RIVM gestelde normen is noodzakelijk om de bouw- en waterbouwwerkzaamheden niet langer te stagneren. Het definitief handelingskader en integratie in de Regeling Bodemkwaliteit zal echter pas in de loop van 2021 gereed zijn.

Wij denken graag met u mee

De huidige verruiming van de PFAS toepassingswaarden zorgt er in ieder geval voor dat wij letterlijk en figuurlijk meer ruimte hebben om uw grond en baggerspecie in te nemen en te verwerken. Dit doen wij op de zorgvuldige en verantwoorde manier zoals u van ons gewend bent. Heeft u vragen over de toepassingsmogelijkheden van uw grond of baggerspecie? Wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 024 348 88 61 of via info@grondbankgmg.nl.