Middle section

Wie wel eens over de A73 rijdt ter hoogte van knooppunt Ewijk kent vast wel de hoge grondwal. In de oksel van de A50 en A73 leggen we een geluidsduin aan in de vorm van een glooiend parklandschap. Inmiddels is de geluidsduin langs de A73 zo goed als klaar. Dit geluidsduin hebben we in opdracht van de gemeente Beuningen aangelegd. We zijn nu ook bezig met een duin langs de A50.

Groene mantel

Projectleider Gert Schoolen: “De gemeente heeft de wens om een nieuw landschap tussen Beuningen en Ewijk te creëren en de geluidsemissie voor mens en dier te beperken met de aanleg van een geluidsduin. Het was de bedoeling om tussen de snelweg en dit gebied een ‘groene mantel’ te realiseren; een geluidsduin met een landschappelijk uiterlijk, zowel in glooiend verloop als in beplanting. En dat is heel goed gelukt, vind ik. Het geluidsduin langs de A73 heeft echt een parkachtige uitstraling gekregen.”

Stand van zaken

Het geluidsduin langs de A73 is aan de snelwegzijde helemaal gereed. Aan de ‘binnenkant’ van de geluidsduin zijn we bezig met de afwerking. Inmiddels zijn we ook bezig met de aanleg van een geluidsduin langs de A50. Daarvoor wordt eerst de klei gewonnen door onze zusteronderneming Delgromij. Deze klei wordt vervoerd naar steenfabrieken waar er bakstenen en dakpannen van worden gemaakt. Als de kleiwinning klaar is, starten we met de opbouw van de geluidswal.  

Nuttig hergebruik van grond en baggerspecie

We realiseren de geluidsduinen door overtollige grond en baggerspecie die bij projecten elders vrij komt, toe te passen. Het gaat om grond die vrijkomt bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen en tunnels en baggerspecie die vrijkomt bij het onderhouden van vaarwegen om de doorstroming op peil te houden en ze goed bevaarbaar te houden. Cees van Laar is verantwoordelijk voor de acceptatieprocedure van het materiaal. Cees: “Het is mooi om dit soort projecten te kunnen realiseren met grond en baggerspecie die elders overbodig is en nu weer nuttig en circulair wordt ingezet. Daar gaat overigens wel een zorgvuldige acceptatieprocedure aan vooraf. Voordat de grond en baggerspecie wordt toegepast, wordt het materiaal uitgebreid gekeurd waarbij elke individuele partij wordt beoordeeld. Zo geven we dit materiaal op een zorgvuldige, verantwoorde en duurzame manier een tweede leven.”

Contact

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Gert Schoolen via 06 29 00 33 78 of via g.schoolen@grondbankgmg.nl. Voor meer informatie over de acceptatiecriteria of het aanmelden van partijen kunt u contact opnemen met Cees van Laar via 06 13 54 56 52  of via c.vanlaar@grondbankgmg.nl.

Of neem een kijkje op de projectpagina