Middle section

Tien jaar geleden vond je in de Hooge Kampse Plas in De Bilt een vijf meter dikke sliblaag van allerlei verontreinigde stoffen, metalen en olie. Niet zo gek als je bedenkt dat de plas in de jaren ’70 werd gebruikt voor het storten van huisvuil en bedrijfsafval. In 2010 hebben Utrechts Landschap en Grondbank GMG de handen ineen geslagen om deze voormalige zandafgraving en stortplaats om te vormen tot een prachtige omgeving voor natuur en recreatie. De Hooge Kampse Plas is een sprekend voorbeeld van een plas waar een verondieping gewenst was en er met maatschappelijk draagvlak voor de natuur en de mens meerwaarde is gecreëerd.

Video vogelrustgebied

Van vuilstort naar natuur- en recreatiegebied

Door de sliblaag af te dekken en de plas ondieper te maken, is er meer leven in gekomen. Ook zijn er eilandjes aangelegd zodat er een geschikte omgeving voor vogels ontstaat. Dit is gedaan door het toepassen van overtollige maar herbruikbare grond en waterbodem die vrij is gekomen bij projecten in de omgeving. Eind 2020 zijn de werkzaamheden afgerond en kan de natuur zijn gang gaan. Het vogelrustgebied is nu al een geliefde plaats voor vele (water)vogelsoorten. Als recreant kun je wandelen en fietsen rondom de plas. En voor vogelliefhebbers is er een vogelkijkscherm geplaatst.