Het toepassen van grond en baggerspecie (waterbodem) in diepe plassen is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Daar kwam ook de discussie rond de stoffengroep PFAS nog bij. De afgelopen drie jaar lag het onderhoudswerk aan watergangen in heel Nederland stil door PFAS. Zo ook bij de Kaliwaal, een oude zandwinput aan de oever van de Waal tussen Druten en Beneden-Leeuwen.

Middle section

Sinds 2003 brengen wij in de plas de Kaliwaal zorgvuldig baggerspecie samen. Baggerspecie komt vrij bij onder andere het onderhoudswerk (baggerwerk) aan watergangen. Een groot deel van de waterbodem, en ook de bodem in de uiterwaarden, is ‘vervuild’ door het aangevoerde rivierwater. Deze vervuiling is dus in het hele riviersysteem aanwezig. De Kaliwaal is een zogenaamd ‘depot’ waar waterbodem uit het riviersysteem met een bepaalde mate van vervuiling onder voorschriften verantwoord kan en mag worden opgeslagen. De Kaliwaal vormt daarmee een veilige oplossing voor de vrijkomende waterbodem uit het riviersysteem.

Eerder gemaakte afspraken

Wij hebben met onder andere de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat in het verleden afspraken gemaakt over de vulling van het depot de Kaliwaal en daarvoor hebben Rijkswaterstaat en de provincie in 2003 vergunningen verleend. Het zijn afspraken en verplichtingen die zijn gemaakt in een tijd waarin PFAS nog niet bekend was. Onderdeel van die afspraken was ook dat wanneer de berging van de baggerspecie is voltooid, we het depot afdekken met daarvoor geschikte waterbodem. Deze afspraken moeten wij nakomen, net als in ieder ander project dat we realiseren.

Verantwoorde PFAS-normen voor voortzetting en afronding van het werk in de Kaliwaal

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest om door middel van grondig onderzoek door meerdere onafhankelijke adviesbureaus te komen tot verantwoorde PFAS-normen voor waterbodem voor de Kaliwaal, waarmee er weer waterbodem in de Kaliwaal geaccepteerd zou kunnen worden en we het project volgens de gemaakte afspraken en verplichtingen zouden kunnen afronden. Dat is in de huidige situatie, zonder (PFAS-)normen specifiek voor deze locatie, bijna onmogelijk. De provincie is nu voornemens een vergunning te verlenen voor ontvangst van waterbodem met verantwoorde PFAS-normen.

Wij willen maatschappelijk gewenste ontwikkelingen realiseren, die kunnen rekenen op draagvlak. Als dat niet zo is, of door de tijd verandert, vinden wij dat wij daarop moeten inspelen.

Begrip voor maatschappelijke discussie

Maar ondanks dat is aangetoond dat het toepassen van baggerspecie met aangepaste verantwoorde PFAS-normen veilig zou kunnen, zien wij ook de maatschappelijke discussie die rondom PFAS gaande is. En daar hebben wij begrip voor. Ook heeft de provincie aangegeven dat het afgeven van een vergunning met een ruimere norm voor PFAS niet aansluit bij het provinciale beleid. De provincie moet zich echter houden aan de landelijke wet- en regelgeving hierover. En wij moeten ons houden aan de gemaakte afspraken.

Maar: wij vinden dat onze verantwoordelijkheid voor natuur en omgeving verder gaat dan ons alleen te houden aan gemaakte afspraken zoals we die sinds 2003 met Rijkswaterstaat en de provincie hebben gemaakt. En dat geldt voor alle projecten die wij realiseren: wij vinden dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan wet- en regelgeving en gemaakte afspraken. Wij willen maatschappelijk gewenste ontwikkelingen realiseren, die kunnen rekenen op draagvlak. Als dat niet zo is, of door de tijd verandert, vinden wij dat wij daarop moeten inspelen.

We maken voorlopig geen gebruik van de vergunning

Vanwege de discussie rondom dit onderwerp hebben we besloten om voorlopig geen gebruik te maken van de vergunning, totdat er samen met de provincie en met Rijkswaterstaat een passend alternatief is gevonden om de Kaliwaal goed af te ronden. Daarover zijn en blijven wij de komende tijd met alle betrokken partijen in overleg. We zetten ons daarbij ook graag in om passende wet- en regelgeving voor grond- en baggerstromen in Nederland te helpen bewerkstelligen; helder en eenduidig beleid waar het nu nog aan ontbreekt.

“We zetten ons graag in om passende wet- en regelgeving voor grond- en baggerstromen te helpen bewerkstelligen; helder en eenduidig beleid waar het nu nog aan ontbreekt.”

Meer informatie en contact

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Meer informatie over de Kaliwaal, de historie van het project en de totstandkoming van de nieuwe vergunning lees je via de button hieronder. Uiteraard staan wij je ook graag te woord. Neem contact op met Iwan Reerink via i.reerink@k3.nl en 024 348 88 54 of met Koen Akkerman via k.akkerman@k3.nl en 024 348 88 00.