Op 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Het zal ongetwijfeld even wennen zijn. De belangrijkste wijzigingen hebben we daarom op een rijtje gezet. Heb je (alsnog) vragen met betrekking tot het hergebruik van grond en baggerspecie in relatie tot de Omgevingswet? Laat het ons weten. We hebben ons er in verdiept en kunnen je verder helpen. Je kunt daarom zoals altijd rekenen op onze service en expertise.  

Middle section

Omgevingswet in het kort

De Omgevingswet bevat de (wettelijke) kaders voor de ruimte waarin we wonen en werken. De Omgevingswet vervangt een hele lijst aan gedateerde wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze leefomgeving om moeten en willen gaan.  

Belangrijkste veranderingen bodem

1 Introductie Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) De regels voor het toepassen van grond en baggerspecie zijn geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De regels die gaan over de kwaliteitsborging en over de milieuverklaringen bodemkwaliteit blijven geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022).   

2 Melden via het Omgevingsloket Het Meldpunt Bodemkwaliteit is vervangen door het Omgevingsloket. Een toepassing melden wij vanaf nu bij het Omgevingsloket. Hier leveren wij ook de gegevens aan voor partijen grond en baggerspecie die we eventueel gaan toepassen. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vind je uitleg over het melden van bodemactiviteiten. Onderaan deze pagina vind je ook een link naar verschillende instructievideo's voor de meest voorkomende bodemactiviteiten.   

3 Wijzigingen terminologie kwaliteitsklassen grond en baggerspecie De nieuwe Omgevingswet hanteert een aantal nieuwe klassen en andere termen. De normen blijven hierbij overigens gelijk. Alleen voor het verspreiden van baggerspecie gelden strengere normen, vanwege de grotere afstand waarover verspreid mag worden. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving lees je er meer over.

Contact

Zoals gezegd, kun je op onze hulp rekenen. Wij ontzorgen je graag bij de nieuwe werkwijze. Neem contact op met Thomas als je vragen hebt.