Middle section

Dat de natuur direct achter ons werk aankomt merken we geregeld. Zo ook bij de Koornwaard in Empel (nabij Den Bosch). We zijn daar bezig om door middel van verondieping de natuur in en rond de plas te ontwikkelen. En we merken dat de natuur niet kan wachten tot het klaar is. In het gebied zijn namelijk lepelaars en oeverzwaluwen gezien; een mooie aanwinst voor het gebied!

We ontdekten dat aan de noordoostkant van de plas oeverzwaluwen hun nest hebben gemaakt in een zandige wand. Uiteraard hebben we de werkzaamheden direct aangepast om de oeverzwaluwen niet te storen. In het zelfde deel als de oeverzwaluwen zagen we in de moeraszone ook een aantal lepelaars. Geweldig om te zien! Pas na het broedseizoen (rond september) zullen we in die hoek het werk weer hervatten. Ondertussen werken we in de overige delen hard door. Want de natuur zit ons op de hielen.

Over de Koornwaard

Natuurmonumenten en Grondbank GMG hebben in opdracht van BV De Koornwaard gezamenlijk een visie opgesteld om de natuurwaarden van de plas ‘De Koornwaard’ verder te ontwikkelen. Dat doen we door het maken van flauwere onderwatertaluds, verondiepingen, gedeeltelijk bredere oevers en enkele eilandjes. Met name het onderwatermilieu zal hierdoor sterk verbeteren en zal er zich op termijn een brede schakering aan waterplanten ontwikkelen. Door deze natuurontwikkeling wordt het nog aantrekkelijker om op het water te recreëren en in de toekomst langs de goed ontwikkelde oeverzones te wandelen en zo van de prachtige riviergebonden natuur te genieten.