Middle section

Samen met Staatsbosbeheer zijn wij bezig met een plan om de Maneswaard aan de Nederrijn tussen Wageningen en Opheusden te ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied. De Maneswaard is een Natura2000 gebied en is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied, wil het gebied beter inrichten volgens de landelijke Natura2000-doelstellingen door de natuur- en landschappelijke waarden van het gebied te verbeteren en het gebied beter beleefbaar te maken.
 

Herinrichting

Samen met Staatsbosbeheer kijken we naar een ontwikkeling van de plas tot een hoger ecologisch niveau door de steile oevers van de grote plas af te vlakken. Hierdoor ontstaat een geschikter leefgebied voor planten, vissen en andere dieren. Daarnaast is gedurende de planvoorbereiding het gebied waar de herinrichting betrekking op heeft, vergroot. Grondeigenaren in het westelijk deel van de Maneswaard willen hun agrarische percelen beschikbaar stellen om deze door middel van kleiwinning om te vormen naar moerasnatuur.

Het resultaat dat we nastreven: Een prachtig natuurgebied met een grotere biodiversiteit. Een gebied waar de natuur zich kan ontwikkelen en dat optimaal beleefd kan worden. Waar allerlei planten en dieren hun plek vinden en er in alle rust gevist, gewandeld en vogels gekeken kan worden. De Gelderlander berichtte in een uitgebreid artikel over het plan voor de herinrichting.

Meer informatie over de herinrichting van de Maneswaard leest u in de brochure.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 23 september organiseren wij samen met Staatsbosbeheer een inloopmiddag en –avond over het plan. Deze wordt gehouden bij restaurant ’t Veerhuis aan de Veerweg 1 in Opheusden. U kunt tussen 15.00 en 20.00 uur op het door u aangegeven tijdstip langskomen, na aanmelding vooraf. Er zijn medewerkers van K3 en Staatsbosbeheer aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.

Aanmelding verplicht
Om de inloopbijeenkomst zo goed mogelijk voor te bereiden volgens de coronarichtlijnen, werken we met verplichte aanmelding. U kunt zich voor de inloopbijeenkomst aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl. Wij verzoeken u zich uiterlijk 18 september aan te melden en bij uw aanmelding ook het tijdvak aan te geven waarbinnen u komt. Wij hanteren daarvoor tijdvakken van een half uur. Vanzelfsprekend wordt tijdens deze inloopbijeenkomst de 1,5 meter afstand aangehouden. Ook vindt de bijeenkomst buiten plaats.
 

Contact

Heeft u vragen of wilt u op een ander moment bijgepraat worden, dan kunt u contact opnemen met Thomas Nusselein via t.nusselein@k3.nl en 024 348 88 55 of met Yvonne Kieft via y.kieft@k3.nl en 024 348 88 53.