Rapport meerwaarde verondieping overhandigd aan directeur Ministerie van I&W

donderdag, 24 jan 2019
Middle section

Op donderdag 24 januari was Liz van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te gast op de Hooge Kampse Plas in Groenekan. Daar nam zij het rapport ‘De meerwaarde van verondieping’ in ontvangst.

Onderzoek naar verondiepen

Het verondiepen van diepe plassen leidt nogal eens tot vragen. Vragen van het publiek, maar ook van de politiek. Vaak komen deze vragen voort uit de zorg dat bij het toepassen van grond en baggerspecie in een plas het water vervuild raakt en dat de natuurwaarde sterk vermindert. Terwijl het verondiepen van diepe plassen juist hele mooie resultaten oplevert. Zo maken we gebieden waarin we werken nog mooier, en dat laten we graag zien. 

In het onderzoek ‘Meerwaarde verondiepen diepe plassen’ zijn de effecten van acht verondiepingsprojecten verspreid over Nederland onderzocht op de natuurwaarden en de waterkwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door externe partijen die hebben gekeken naar de biodiversiteit (aantallen vogels, vissen, insecten en planten) en de waterkwaliteit zowel voor, tijdens als na het verondiepingsproject. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein.

GrondbankGMG is bezig met de verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas. GrondbankGMG-directeur Ruud van Groesen overhandigde het rapport aan Liz van Duin. Zij toonde zich enthousiast: “Het hergebruik van grond is op dit moment een spannend onderwerp. Het is goed om te zien dat het hergebruik van grond goed te combineren is met waterkwaliteitsverbetering en natuurontwikkeling en dat daarbij daadwerkelijk samen met de omgeving wordt opgetrokken. De Hooge Kampse Plas is daarvan een prachtig praktijkvoorbeeld.”

Hooge Kampse Plas

In mei 2010 is K3 in samenwerking met Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de plas. In en rond de plas worden ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, zorgt voor de gewenste herinrichting, maakt de plas ondieper en legt eilanden aan. Rob Veenbrink, boswachter van Utrechts Landschap: “We kijken uit naar het eindresultaat, maar zijn nu al enthousiast over de ontwikkeling van de natuur in het gebied.”

Meer informatie

Het rapport ‘De meerwaarde van verondieping’ is te downloaden via onderstaande link. Het complete onderzoek is op te vragen bij Thomas Nusselein via t.nusselein@k3.nl of 024 348 88 55. Meer weten over het herinrichten van diepe plassen? Lees dan onze folder over dit onderwerp. 

U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen via 024 348 88 00 of via info@grondbankgmg.nl. Wij vertellen u graag meer of nemen u mee naar een van onze projecten.

Images

Wij zijn u graag van dienst