Slim benutten van grondwal Zuidbroek Apeldoorn door combineren van functies

dinsdag, 06 apr 2021
Middle section

Hoe kun je de in Nederland beperkte ruimte slim benutten? Door in een gebied functies te combineren! Een mooi voorbeeld hiervan is de grondwal die we aanleggen bij de nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn. De grondwal zorgt voor geluidsreductie van de A50 en is daarnaast een perfecte plek om zonnepanelen landschappelijk in te passen. Door de groene inrichting biedt de grondwal straks ook mogelijkheden voor een ommetje in de natuur en groeit de biodiversiteit. Eind 2021 verwachten we het project op te leveren.

0

Geluidsemissie reduceren

Een jaar geleden zijn we gestart met het ophogen van een bestaande grondwal. Hierdoor reduceren we de geluidsoverlast voor de wijk Zuidbroek. Door de directe ligging aan de A50 en de komst van nieuwe woningen is een hogere geluidswal nodig. En niet zomaar een geluidswal. Een geluidswal waarin we diverse functies combineren.

Landschappelijke inpassing zonnepanelen

Op de geluidswal plaatst adviesbureau Overmorgen zonnepanelen. Zo dient de wal niet alleen als geluid beperkend middel, maar ook als de plek om zonnepanelen landschappelijk in te passen. De panelen gaan energie opleveren voor circa 600 huishoudens.  

Meerwaarde creëren voor mens en natuur

De geluidswal wordt door de groene inrichting een fijne plek om te ontspannen in de natuur. Op de wal is nu al een rijke vegetatie te vinden. Goed voor bijen en andere insecten, vogels en zoogdieren. Daarmee dragen we bij aan het verhogen van de biodiversiteit en creëren we meerwaarde voor de omgeving. 

Images

Extra ruimte voor woningen

Projectleider Ronald Agelink: “De werkzaamheden voeren we uit in opdracht van en in samenwerking met adviesbureau Overmorgen en de gemeente Apeldoorn. In de wal verwerken we 130.000 kubieke meter grond. Circa 90% van de te verwerken grond komt uit een straal van 40 kilometer van het werk. We verzorgen de acceptatie en verwerking van de grond én de oplevering van de geluidswal. Door de geluidsreductie creëren we ruimte voor extra huizen en schermen we mens en dier af voor het geluid.

Zonnepark Apeldoorn

De geluidswal staat in verbinding met Zonnepark Apeldoorn. Er zijn niet veel geschikte plekken voor het opwekken van zonne-energie dichtbij de stad. Door zonnepanelen landschappelijk in de geluidswal toe te voegen, wordt deze ruimte goed benut. Sinds april 2018 wekt Zonnepark Apeldoorn schone stroom op voor ruim 1.000 huishoudens. Door de ruimte van de geluidswal te benutten, zullen dat straks bijna 1.600 huishoudens zijn.

Wij zijn u graag van dienst