Middle section

Door de herinrichting van Koornwaard Empel - vlakbij 's-Hertogenbosch -  ontstaat stukje bij beetje een prachtig gebied waar de natuur helemaal opleeft. Er zijn al steeds meer vogelsoorten te vinden. Om dat nu allemaal al veilig te kunnen bekijken, hebben wij gezorgd voor een tijdelijke vogelspotplaats.

Lepelaars en andere vogelsoorten spotten

Een deel van de verondieping van de Koornwaardplas is inmiddels gereed. Door de aanleg van een moeraszone is het gebied een geliefde plek voor lepelaars en andere vogelsoorten.

Wim Vermeule (senior projectleider): "Vogelspotters willen de vogels graag van zo dicht bij mogelijk observeren en gebruikten daarvoor onze werkwegen. We hebben daarom een tijdelijke vogelspotplaats aangelegd, zodat ook tijdens de aanleg al veilig kan worden genoten van deze nieuwe natuur."

Natuurwaarden ontwikkelen

Samen met Natuurmonumenten hebben wij in opdracht van BV De Koornwaard een visie opgesteld om de natuurwaarden van de plas verder te ontwikkelen. De plas was bij aanvang van de werkzaamheden in 2011 gemiddeld 30 tot 40 meter diep. Samen met de steile oevers zorgde dit voor beperkte natuurwaarden in en rond de plas.

Door het maken van flauwere onderwatertaluds, verondiepingen, gedeeltelijk bredere oevers en enkele eilandjes verbetert het onderwatermilieu en kunnen verschillende waterplanten zich goed ontwikkelen. Door de bodem minder diep te maken en de oevers flauwer te maken, kan het zonlicht de bodem over een groter oppervlak bereiken. Vissen, andere waterdieren en vogels profiteren van de vele waterplanten. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit omdat de planten zuurstof afgeven aan het water. 

Inrichting eind 2021 gereed

De nieuwe inrichting realiseren we door het nuttig toepassen van herbruikbare grond en waterbodem die op andere plekken overtollig is. Op de zogenaamde leeflaag die we daarbij aanbrengen, kan (onderwater)natuur zich gaan ontwikkelen.

Het materiaal wordt voornamelijk per schip, maar ook per vrachtwagen naar de Koornwaard vervoerd. Al het materiaal dat we toepassen, voldoet vanzelfsprekend aan het Besluit bodemkwaliteit. Het toepassen gebeurt via het ponton door middel van een speciaal ontwikkelde stortkoker. Op basis van GPS wordt de grond precies op de goede plek neergelegd.

De eerste contouren van de eindinrichting zijn al goed zichtbaar. Eind dit jaar verwachten we het project af te ronden.