Werk met werk maken

maandag, 23 nov 2020
Middle section

Werk met werk maken, dat doen we bij GrondbankGMG het liefst. Dat wil zeggen dat we grond die bij projecten elders vrij komt, vaak nuttig kunnen hergebruiken in andere projecten. Zo gebruiken we grond die vrij komt bij de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum om plas de Koornwaard vlakbij Den Bosch natuurlijk te kunnen ontwikkelen.

Ooijen-Wanssum

In het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum worden verschillende maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. Het project is een initiatief van Rijkswaterstaat, provincie Limburg, waterschap Limburg en een aantal lokale overheden. Bij het graven van de geulen komt grond vrij die geschikt is om her te gebruiken.

Hergebruik in de Koornwaard

De grond die bij het project Ooijen-Wanssum vrij komt, gebruiken we voor de aanleg van een moeraszone in de Koornwaard. Dat doen we door de grond toe te passen in de plas, waardoor de plas ondieper wordt. Daardoor kan flora en fauna zich ontwikkelen. U leest meer over het project en waarom en hoe we de Koornwaard verondiepen via de link hieronder. Ook ziet u hieronder twee filmpjes: een filmpje waarin de grond uit Ooijen-Wanssum in het schip wordt geladen, en een filmpje waarin die grond in de Koornwaard wordt toegepast.

Projectleider Wim Vermeule: “Dit is een goed voorbeeld van hoe je werk met werk kunt maken. De grond uit het project Ooijen-Wanssum is prima geschikt om her te gebruiken en we kunnen er op een andere plek iets goeds mee doen; de natuur ontwikkelen. Een mooie win-win.”

Meer informatie

Meer weten over het project De Koornwaard? Bekijk de projectpagina via de link hieronder.

Wij zijn u graag van dienst