Op maandagavond 17 juni organiseren we samen met Natuurmonumenten een excursie door de Kesselse Waard. Een Maas-uiterwaard bij Maren-Kessel, net ten westen van Oss. Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij deze zomeravondexcursie!  

Middle section

Naar een natuurlijke Kesselse Waard

Sinds 2014 werken Grondbank GMG en Natuurmonumenten aan een natuurrijke Kesselse Waard. Gebiedseigenaar Natuurmonumenten wil het gebied ontwikkelen tot een riviergebonden natuurgebied waar verbetering van landschap, ecologische waterkwaliteit, biodiversiteit en hoogwaterveiligheid centraal staan. Hiervoor heeft Natuurmonumenten de samenwerking gezocht met Grondbank GMG. Gezamenlijk ontwikkelen we de Kesselse Waard tot een prachtig (rivier)natuurgebied dat bovendien beter toegankelijk wordt voor een wandeling. 

Door meer ondiepe delen en flauwe oeverzones aan te leggen, kunnen we de herinrichting in de Kesselse Waard realiseren. Ook zijn de stortstenen op de oevers verwijderd. Daardoor is een natuurlijke oever ontstaan die vrij kan eroderen. Aan de westzijde is eveneens een getijdengeul aangelegd die zorgt voor in- en uitstromend water bij eb en vloed. Zo maken we het gebied dynamischer en krijgt de ontwikkeling van de (rivier)natuur een boost.   

Informatie zomeravondexcursie

Graag nemen we je samen met Natuurmonumenten op 17 juni mee het gebied in. De boswachter van Natuurmonumenten vertelt over de ontwikkeling van het gebied en per boot gaan we naar het werkponton, waar we het werkproces toelichten.

  • Tijden: 19.00 uur - tot ongeveer 21.00 uur.
  • Start/eindpunt: bij de dijkafrit nabij de Marense Dijk 3 in Maren-Kessel.
  • Graag vooraf aanmelden bij Elisa Scholten van K3 (waar Grondbank GMG onderdeel van is) via e.scholten@k3.nl.
  • Tip! Draag stevige (wandel)schoenen of laarzen die vies mogen worden.
  • Er is beperkte parkeerruimte. Graag zoveel mogelijk met de fiets komen.