De bodem is van ons allemaal

We leven erop en ervan. Dat realiseren we ons bij Grondbank GMG maar al te goed. Daarom gaan we zorgvuldig om met grond en baggerspecie. En mogen we best zeggen dat we specialist zijn in het verantwoord toepassen ervan. Met 20 jaar ervaring in het innemen, keuren en verwerken van grond en baggerspecie kunnen wij uw materiaalstromen van begin tot eind verzorgen.

Content Paragraphs

Een solide ondergrond

In 2018 gingen we samen met Kaliwaal BV verder. Door de expertise op het gebied van baggertransacties en grondbankactiviteiten te bundelen, maken we met deze krachtige combinatie nog meer nuttige toepassingen van grond en baggerspecie op land en in water mogelijk. Overal in Nederland.

Maakt meer mogelijk

Diepe zandwinplassen herinrichten zodat flora en fauna zich er kunnen ontwikkelen. Oevers verflauwen, geluidswallen aanleggen en weilanden ophogen. Zomaar wat voorbeelden om grond en baggerspecie opnieuw te gebruiken. Wij ontwikkelen projecten op eigen locaties of in opdracht van externe opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Daarbij combineren we economische oplossingen met zorgvuldig en duurzaam bodembeheer. Zo creëren we meerwaarde. En dat doen we bij Grondbank GMG graag.

Door zorgvuldig te werk te gaan

Wij zijn specialist in het verantwoord accepteren en toepassen van grond en baggerspecie. Onze BRL-certificaten, verleend door KIWA, geven u die garantie. In het eerste kwartaal van 2021 zijn beide certificeringen ge-audit. We zijn trots dat de erkenning voor zowel BRL9335 als BRL7500/protocol 7511 voor drie jaar zijn herverleend.

BRL9335 Het BRL9335-certificaat borgt de acceptatie en kwalificatie van enkelvoudige en/of samengevoegde partijen. Na kwalificatie passen we deze samengevoegde partij nuttig toe.

BRL7500/protocol 7511 Het BRL7500/7511-certificaat garandeert dat wij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het ontwateren en rijpen van baggerspecie. Door baggerspecie te ontwateren en te laten ‘rijpen’ wordt de fysische gesteldheid verbeterd en kan de baggerspecie ook op het land nuttig worden toegepast.

Samenwerken zit in onze natuur

Grondbank GMG maakt deel uit van de K3 organisatie. Vijf ondernemingen die Nederland met elkaar nóg mooier maken. Door samen te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen met waarde voor mens, dier en landschap. Voor nu en voor de toekomst.

Paragraphs
Images