Projectrealisatie

Met grond en baggerspecie die op jouw locatie vrijkomt, kunnen we elders vaak mooie projecten realiseren. Daarbij trekken we graag op met samenwerkingspartners als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, overheden en particuliere grondeigenaren.

Content Paragraphs
Images

Met grond en baggerspecie kunnen we bijvoorbeeld geluidswallen, mountainbikeroutes en hoogwatervluchtplaatsen in de uiterwaarden aanleggen. Ook kunnen we er weilanden mee ophogen om de bodemvruchtbaarheid en hydrologische situatie te verbeteren. En we kunnen er oevers van diepe plassen mee verflauwen en eilandjes aanleggen om een goede basis voor de ontwikkeling van de natuur te creƫren. Wij ontwikkelen projecten op eigen locaties of in opdracht van externe opdrachtgevers als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere grondeigenaren. Vergunningen worden aangevraagd en op wetgeving getoetst. Vanaf de start van de uitvoering tot aan de oplevering toetsen onze acceptanten de grond- en baggerstromen, terwijl toezichthouders een juiste verwerking op locatie bewaken.