Basis voor natuurontwikkeling

Diepe plassen herinrichten zodat flora en fauna zich er kunnen ontwikkelen. Oevers verflauwen en eilanden aanleggen waardoor allerlei planten en (water)dieren er hun thuis kunnen vinden. Dat kun je met het zorgvuldig toepassen van grond en bagger realiseren.

Content Paragraphs

Herinrichting diepe plassen

In Nederland zijn er veel diepe plassen. Deze plassen zijn meestal ontstaan door de winning van zand in het verleden. Ze zijn soms tot wel 40 meter diep met vaak steil afgegraven oevers. Hierdoor leven er relatief weinig planten en dieren en zijn de recreatieve mogelijkheden beperkt. Eigenaren van de plas willen dan graag een herinrichting van de plas om deze situatie te verbeteren; de plas minder diep maken en flauwe oevers en eilandjes aanleggen. Die herinrichting kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van daarvoor geschikte grond en baggerspecie. Zo creëren we een goede basis voor natuurontwikkeling.

Nauwkeurige toetsing en controle

Natuurlijk kijken wij goed welke grond en baggerspecie wij gebruiken voor zo’n herinrichting. Voor gebruik van herbruikbare grond en baggerspecie in zulke projecten geldt een wettelijk kader: het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dat bepaalt welke typen grond en baggerspecie hergebruikt mogen worden. Het materiaal wordt altijd getoetst aan het Bbk. Voldoet het niet aan de normen, dan wordt het niet hergebruikt. Daar wordt streng op toegezien. In eerste instantie natuurlijk door onszelf, maar ook door Rijkswaterstaat en waterschappen.