In Marum zijn we gestart aan de laatste fase van de werkzaamheden aan Plas Trimunt. Je vindt deze plas op de grens van Groningen en Friesland, pal langs de A7.

Middle section

Alles krijgt vorm

Thomas Nusselein (projectleider)

Thomas: "Aan de zuidzijde van de plas brengen we de toegepaste grond en bagger in het juiste profiel. Dit doen we volgens het ontwerp. Ook voorzien we de plas van een schone afdeklaag waar die nu nog niet aanwezig is. Door deze werkzaamheden ontstaan natuurvriendelijke flauwe oevers en ondiepe zones. Daarnaast brengen we de geluidswal in het juiste profiel. Al met al begint alles nu echt vorm te krijgen."

500.000 kuub lokale grond en baggerspecie toegepast

In totaal is er zo'n 500.000 m³ aangevoerd en toegepast in de plas, en ca. 100.000 m³ in de geluidswal. Het merendeel van de grond en baggerspecie is uit de regio gekomen, op een straal van zo'n 30 a 40 kilometer. 

Aantrekkelijker gebied voor flora en fauna

In overleg met de direct betrokken partijen: provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer en Waterschap Noorderzijlvest hebben we een plan opgesteld om de natuurwaarden van de plas te vergroten. Door delen van de plas opnieuw in te richten, maken we het gebied aantrekkelijker voor dieren en planten.

Hergebruik van lokale grond en waterbodem

Met het hergebruik van grond en waterbodem die bij andere projecten in de buurt zijn vrijgekomen, is de plas minder diep gemaakt. Deze was op sommige stukken tientallen meters diep waardoor onderwaterleven beperkt mogelijk was. Daarnaast zijn de oevers flauwer gemaakt, deze lopen dus minder steil af. Én er zijn drie eilandjes aangelegd die al volop in gebruik zijn door de nieuwe ‘bewoners’. Oftewel door verschillende soorten (water)vogels die hier hun thuis hebben gevonden.

Foto: © Lize Kraan

Geluidswal beschermt natuurgebied

Placeholder image

Tot slot hebben we hier een geluidswal langs de A7 aangelegd. De geluidswal is bedoeld voor de bescherming van het natuurgebied in wording. De bedoeling is namelijk om van Plas Trimunt een stiltegebied te maken waar vogels en andere dieren ongestoord kunnen leven.