Door delen van de plas opnieuw in te richten, maken we het gebied aantrekkelijker voor flora en fauna.

Content Paragraphs

In Marum, in de Groningse gemeente Westerkwartier, creëert Grondbank GMG (onderdeel van K3) door verondieping van plas Trimunt een geschikte plek voor de ontwikkeling van flora en fauna. Plas Trimunt ligt op de grens van Groningen en Friesland, pal langs de A7 bij afslag Friesche Palen. De plas is ontstaan door zandwinning in het verleden. Dit zand werd gebruikt voor de aanleg van de A7.

In overleg met de direct betrokken partijen (provincie Groningen, gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer en Waterschap Noorderzijlvest) hebben we een plan opgesteld om de plas te verondiepen en zo de natuurwaarden te vergroten.

Placeholder image

Inrichtingsplan voor natuurontwikkeling

De zandwinning zoals die in het verleden plaatsvond, heeft een plas van circa 14 hectare opgeleverd die op verschillende plaatsen een diepte van 14 meter bereikt. Ook zijn er steile oevers ontstaan; de diepte en de steile oevers zorgen ervoor dat er beperkte mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van natuur. Door delen van de plas te verondiepen, maken we de plas deels minder diep en leggen we flauwere oevers en drie eilandjes aan. Met deze maatregelen wordt het gebied aantrekkelijk voor flora en fauna. 

Door deze herinrichting kan op een groter onderwateroppervlak zonlicht komen en kunnen er planten groeien. En waar planten zijn, zijn vissen. Bovendien wordt door de planten het water gefilterd. En dat heeft weer positieve invloed op de hele omgeving.

Geluidswal beschermt natuurgebied in wording

Tegelijkertijd komt er een geluidswal langs de A7. De geluidswal is bedoeld voor de bescherming van het natuurgebied in wording. Het gebied kan zo een stiltegebied worden waar met name vogels van kunnen gaan profiteren.

Placeholder image

Alles krijgt vorm

De oplevering van de zone met de eilanden – fase 1 van de natuurontwikkeling – is in 2021 gerealiseerd. Op de foto zijn de eilanden al goed zichtbaar. De ontwikkeling aan de zuidkant – fase 2 – is bijna klaar. In februari 2024 hopen we het op te kunnen leveren. In het vervolgtraject monitoren we nog drie jaar de waterkwaliteit en doen we een eindonderzoek naar de gerealiseerde natuurwaarden. We verwachten het project daarom in het eerste kwartaal van 2027 af te ronden.

Meer weten?
Paragraphs

Title
Samenwerkingspartners
Organisations