Middle section

Snelle realisatie groene geluidswal langs de A50

Dat je in een korte tijd op een duurzame manier het geluid van de snelweg kunt reduceren, bewijst de geluidswal in Apeldoorn langs de A50. Bij de nieuwbouwwijk Zuidbroek is binnen anderhalf jaar een groene geluidswal gerealiseerd. Grotendeels met overtollige grond uit de omgeving is eind 2021 een landschappelijk ingepaste geluidswal opgeleverd. Een geluidswal waarmee we meerwaarde creëren.

De werkzaamheden hebben we uitgevoerd in opdracht van MorgenZon en in samenwerking met gemeente Apeldoorn. Ons werk bestond voor dit project uit het verwerven en beoordelen van de benodigde en geschikte grond, acceptatie en verwerking van de grond inclusief de oplevering van de geluidswal.

Beperkte ruimte slim benutten

In Nederland is de ruimte beperkt. Deze ruimte kun je slim benutten door functies te combineren. Dat is wat we bij deze geluidswal hebben gedaan. De wal in Apeldoorn zorgt voor geluidsreductie van de A50. Daardoor kunnen er dichter langs de A50 woningen worden gebouwd zonder dat de bewoners geluidsoverlast ervaren. Daarnaast is de wal een perfecte plek om zonnepanelen landschappelijk in te passen. Én door de groene inrichting van de wal neemt de biodiversiteit toe en kun je een ommetje maken in de natuur.

Geluidsemissie reduceren en meerwaarde voor de omgeving

Luc Veldhuis, gemeente Apeldoorn: “Door de directe ligging aan de A50 en de komst van nieuwe woningen was een hogere geluidswal gewenst. We wilden dit project graag met Grondbank aanpakken, omdat we in het verleden meerdere malen naar volle tevredenheid hebben samengewerkt. Grondbank GMG is in het voorjaar van 2020 gestart met het ophogen van een bestaande wal. De aanpak om niet zomaar een geluidswal te realiseren, maar te kijken naar een oplossing waarin diverse functies gecombineerd worden past goed bij onze wensen. Zo biedt deze wal nu bescherming tegen het geluid van het voorbijrazende verkeer op de snelweg en is het door de groene inrichting ook een fijne plek voor onze inwoners om te ontspannen in de natuur. Er is nu al een rijke vegetatie te vinden. Dat is goed voor bijen en andere insecten, vogels en zoogdieren. Hiermee dragen we bij aan het verhogen van de biodiversiteit en creëren we meerwaarde voor de omgeving.”

Images

Landschappelijke inpassing van geluidswal spreekt tot de verbeelding

Op veel plekken in Nederland zie je een oplossing met geluidsschermen. Ronald Agelink, projectleider bij Grondbank GMG: “Door bij dit project niet met geluidsschermen te werken, maar met een natuurlijke geluidswal is een mooie landschappelijke inpassing ontstaan. Daarnaast heeft een ‘groene’ geluidswal het voordeel dat je het nuttige met het aangename kunt combineren. Denk aan recreatieve functies en ruimte voor de natuur.”

Overtollige grond uit de omgeving nuttig toepassen

Bij allerlei werken uit de omgeving komt grond vrij. Bijvoorbeeld bij het uitgraven van bouwputten. Deze grond is vaak prima toe te passen waardoor het een nuttige bestemming krijgt. Simon Jackson, acceptant bij Grondbank GMG: “In het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) is het hergebruik van grond en baggerspecie geregeld. Zo stelt het Bbk dat de toepassing van grond altijd nuttig en functioneel moet zijn. Daarnaast moet de grond aan vastgestelde normen voldoen. Bij Grondbank GMG gebruiken wij voor onze projecten over het algemeen grond uit de regio. Daardoor besparen we op transport en voorkomen we onnodige CO2-uitstoot. Voor deze wal in Apeldoorn is 130.000 kuub overtollige grond gebruikt. Circa 90% is afkomstig binnen een straal van 40 kilometer van de geluidswal.”

Zonnepark Apeldoorn

De geluidswal staat in verbinding met Zonnepark Apeldoorn. Er zijn niet veel geschikte plekken voor het opwekken van zonne-energie dichtbij de stad. Door zonnepanelen landschappelijk in de geluidswal toe te voegen, wordt deze ruimte goed benut. Dit wordt verzorgd door MorgenZon, een ontwikkelaar van ‘slimme’ zonneparken. Het concept voor de geluidswal in Apeldoorn is in samenwerking met MorgenZon ontwikkeld.  

Erik Tissingh van MorgenZon: “In april 2018 openden wij Zonnepark Apeldoorn en produceren we hier schone stroom voor ruim 1.000 huishoudens. Door de ruimte van de geluidswal te benutten, zullen dat straks bijna 1.600 huishoudens zijn. De geluidswal hier leent zich perfect voor het inpassen van zonnepanelen. Zo is er geen extra grond nodig om zonne-energie op te wekken, neemt het wooncomfort van de wijk toe door minder snelweggeluid en kan de gemeente bovendien extra woningen bouwen. Dat is wat wij nu slimme oplossingen noemen. Met Grondbank GMG hebben we een partner gevonden die voor ons de grondwal op een goede manier heeft kunnen aanleggen.”

Een verschil maken voor het landschap van morgen

Het nuttige combineren we graag met het toevoegen van waarde aan de geluidswal. Denk aan natuurwaarden, maar ook recreatieve functies en duurzame energietoepassingen. Dat doen we als Grondbank GMG bij heel diverse toepassingen, van geluidswal tot waterbouwkundig werk. Met grond die elders overtollig is, realiseren we landschappelijk ingepaste geluidswallen. Zo dragen we bij aan een fijne leefomgeving voor mens en dier waarbij we geluidsoverlast kunnen verminderen en het gebied bovendien een groene impuls kunnen geven. Het is fijn om een steentje bij te kunnen dragen het landschap van morgen nog mooier te maken. Dat doen we met samenwerkingspartners en door de omgeving en andere betrokkenen al vanaf de planvorming te betrekken.