Jaarlijks halen we met elkaar miljoenen kuubs baggerspecie uit sloten, vaarwegen en havens. Zodat ze niet dichtslibben. Het mooie is dat je deze baggerspecie gedeeltelijk opnieuw kunt toepassen. Voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling en bodemverbetering. De vraag is: wat doe je met zogenaamde niet-toepasbare baggerspecie? 

Headerfoto: © Jacqueline Fuijkschot

Middle section

Laatst zijn wij door BlueCity gevraagd om deel te nemen aan een zogenaamde hackathon (een uitgebreide brainstorm waarbij binnen een korte tijd innovatieve oplossingen voor strategische vraagstukken voorbijkomen). Centraal stond de vraag hoe je een circulaire oplossing kunt vinden voor af te voeren baggerspecie. Oftewel: baggerspecie die je niet direct opnieuw kunt hergebruiken.

Circulaire economie

In 2030 wil Nederland grotendeels op weg zijn naar een circulaire economie. Waarin je grondstoffen kunt hergebruiken zonder schadelijke uitstoot naar het milieu. Het is een lastig vraagstuk waar overheden en bedrijven zich mee bezig houden. BlueCity heeft daarom het initiatief genomen om te kijken hoe we met elkaar tot een oplossing kunnen komen. Door de krachten te bundelen, kun je samen de verantwoordelijkheid nemen. 

Samen het verschil kunnen maken

Daar leveren we bij Grondbank GMG graag een bijdrage aan. Cees van Laar (projectleider bij Grondbank GMG) en Thomas Nusselein (projectleider Gebiedsontwikkeling bij K3 / Grondbank GMG): “Als eindverwerker van vrijkomende baggerspecie zijn we blij dat we aan konden sluiten bij de hackathon. Het is mooi om te zien dat we hierbij onze kennis en ervaring kunnen inzetten. Uit oogpunt van innovatie willen we graag klaar zijn voor ‘morgen’. Je wilt naast het in kunnen spelen op de behoefte van de klant ook proactief bijdragen aan circulaire oplossingen voor de toekomst.” 

Foto: links: Cees van Laar, rechts: Thomas Nusselein

Hergebruik van baggerspecie, wat is dat eigenlijk?

Cees: “Met een diversiteit aan deelnemers werd tijdens de hackathon snel duidelijk dat iedereen zijn eigen taal spreekt. Wat voor de één hergebruik van baggerspecie is, is voor de ander storten van slib. De vraag daarbij is vooral hoe je bagger weer 'sexy’ maakt. Een andere term die voorbijkwam, is verspreidbare baggerspecie. Wat is dat eigenlijk? Kijk je daarbij naar de milieu hygiënische kwaliteit? En is het civieltechnisch bruikbaar? Bijvoorbeeld bij het aanleggen van bermen bij een wegenbouwproject. Of zien we (de maatschappij) het ogenschijnlijk als ‘vieze modder’?"  

Foto: © Jacqueline Fuijkschot

Op zoek naar oplossingen

Het belangrijkste van deze dag was het samen op zoek gaan naar oplossingen. Met in totaal 14 partijen, waarvan Grondbank GMG er dus één is, gaan we de komende maanden om tafel. Het doel is het realiseren van een systeemdoorbraak. Cees: “Het is goed dat de hele keten hierbij vertegenwoordigd is. Van baggeraar, grondbank, verwerker tot waterschap en beleidsmaker.” 

Over BlueCity

BlueCity een voorbeeldstad voor de circulaire economie. Ondernemers en pioniers ontmoeten elkaar hier. De missie van BlueCity is om de transitie van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen door middel van ondernemerschap. De hackathon is georganiseerd door BlueCity, in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hartelijk dank aan BlueCity en de andere initiatiefnemers én aan alle deelnemers voor deze samenwerking. 

Van bodem tot horizon

Als kennispartner, verbinder én uitvoerder willen we bij Grondbank GMG het verschil maken. Door met grond en baggerspecie samen ontwikkelingen mogelijk te maken die Nederland verder brengen. We zijn daarbij op zoek naar innovatieve oplossingen en vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Daarbij staat het maken van mooie projecten met meerwaarde voor mens, dier en natuur voorop.