Zo op het eerste gezicht kun je je afvragen wat je kunt verbeteren aan een oude zandwinplas als Plas Caron. Dat je in deze diepe plas bij Raamsdonkveer weinig onderwaterleven vindt en de natuurwaarden beperkt zijn, zie je niet met het blote oog. Daarom heeft K3 samen met betrokken partijen en de omgeving een plan gemaakt om het gebied te ontwikkelen naar een natuur- en recreatiegebied. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. 

Middle section

Grondbank GMG (onderdeel van K3) voert het werk uit. BN DeStem was laatst op bezoek bij Plas Caron waarbij onze collega Thomas Nusselein uitleg gaf over het werk en de herontwikkeling. 

Een visitekaartje

Thomas Nusselein: “We gaan altijd zorgvuldig te werk om op een mooie en verantwoorde manier projecten te maken met grond en baggerspecie. Onze projecten zijn onze visitekaartjes. Daar werken we elke dag hard en zorgvuldig aan.” 

Ruimte voor natuur en recreatie

Plas Caron is nu nog een diepe plas met steile oevers. De plas is ontstaan door zandwinning in de jaren '90.  Door de manier waarop in het verleden zand werd gewonnen, is een diepe plas ontstaan met een maximale diepte van 20 meter. Met bovendien zeer steile oevers. Dat was in die tijd gebruikelijk. Rondom de plas willen we de natuur versterken door de aanleg van flauwe oevers, rieteilanden, moeraszones en het creëren van meer oeverlengte. Aan de west- en noordzijde van het gebied willen we het onderwaterleven verbeteren door het verondiepen van de plas.  

Na de natuurontwikkeling volgt de realisatie van recreatiemogelijkheden voor jong en oud in het gebied. Het gaat onder andere om de aanleg van een speeleiland, visplekken en nieuwe wandel- en fietspaden. In extra parkeerruimte wordt ook voorzien.

Werk met werk maken

In het gebied wordt nu nog zand gewonnen. Het zand wordt gebruikt voor verschillende bouwprojecten in de omgeving en binnenkort wellicht ook voor de ombouw van knooppunt Hooipolder en de verbreding van de A27. Voor dit werk is veel ophoogzand nodig. De behoefte aan zand en het aanbod van grond maakt het een mooie kans om de plas zowel natuurlijk als recreatief verder te ontwikkelen. 

Natuurontwikkeling

Grond die vrijkomt bij werken uit de omgeving passen we nuttig toe in plas Caron. Op deze manier kunnen we er flauwe oevers, rieteilanden en moeraszones mee aanleggen. Hierdoor ontstaat veel meer dieptevariatie in de plas. Dat is goed voor het onderwaterleven en dat maakt het aantrekkelijk voor andere (water)dieren en planten. Zo versterk je de biodiversiteit in een gebied. 

Begin december 2023 zijn we gestart met het toepassen van grond en baggerspecie als basis voor natuurontwikkeling en recreatie in het gebied. We verwachten één miljoen kuub grond en baggerspecie nodig te hebben voor de herinrichting. De grond en baggerspecie komt uit de omgeving zodat transportafstanden beperkt kunnen blijven en er sprake is van lokaal, duurzaam hergebruik.  

Thomas: “We beseffen dat ons werk gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid. We zijn en blijven ultiem transparant werken met alle zorgvuldigheid die anderen van ons vragen en mogen verwachten én die we onszelf opleggen. En blijven we graag altijd uitleggen hoe ons werk in z’n werk gaat.” 

Altijd welkom!

Geïnteresseerden zijn altijd welkom om een kijkje te komen nemen bij de werkzaamheden waarbij we graag uitleg geven. Neem hiervoor contact op met Elisa Scholten: e.scholten@k3.nl.