Door grond en baggerspecie toe te passen uit de omgeving hebben wij bij ActionPlanet in recreatiegebied Spaarnwoude een mooi en uitdagend quad- en 4x4-terrein gerealiseerd.

Content Paragraphs

Mooie samenwerking

Het project is uitgevoerd in opdracht van ActionPlanet en in samenwerking met Recreatieschap Noord-Holland. In oktober 2016 was de feestelijke oplevering. ActionPlanet vormt onderdeel van recreatiegebied Spaarnwoude dat tussen Amsterdam en Haarlem in ligt. Het is een fijne en groene recreatieplek voor stedelingen om te genieten van rust, ruimte, maar ook van actieve recreatie en evenementen. Door een nauwe samenwerking met ActionPlanet en Recreatieschap Noord-Holland is een groot en aantrekkelijk outdoorterrein gerealiseerd met overtollige grond en baggerspecie uit de omgeving. Ideaal voor een quad- en 4x4-terrein. 

Images

Nuttig hergebruik van grond en baggerspecie

De terreinverhoging is gemaakt met overtollige grond en baggerspecie die bij projecten in de buurt vrij is gekomen. In totaal is er 150.000 kuub toegepast voor het quad- en 4x4-terrein. Het gaat om grond die vrijkomt bij de aanleg van wegen en tunnels en baggerspecie die vrijkomt bij het onderhouden van vaarwegen om de doorstroming op peil te houden en ze goed bevaarbaar te houden. Dit soort projecten is goed te realiseren met grond en baggerspecie die ergens anders overbodig is en nu weer nuttig en circulair kan worden ingezet. Daar is een zorgvuldige acceptatieprocedure aan vooraf gegaan. Grond en baggerspecie keuren wij uitgebreid en gebruiken we alleen als het voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. Iedere partij wordt individueel beoordeeld. Zo geven we dit materiaal op een zorgvuldige, verantwoorde en duurzame manier een tweede leven.

Meer weten?
Paragraphs

Thomas Nusselein

Projectleider

Title
Samenwerkingspartners
Organisations