Vlakbij Ochten vind je Plas Walenhoek. Door herinrichting maken we de nu relatief diepe plas leefbaarder.

Content Paragraphs

De voormalige zandwinplas Walenhoek bij Ochten is op sommige plekken 15 meter diep. Onderwaterleven is er nauwelijks. Doordat we een diepe plas als deze herinrichten door grond en waterbodem toe te voegen kunnen flora en fauna zich er beter ontwikkelen. Door de oevers te verflauwen en eilanden aan te leggen kunnen allerlei planten en (water)dieren er hun thuis vinden.

 

Historie

Plas Walenhoek ligt in de Betuwe nabij de A15, tussen Ochten en Kesteren. De plas ligt in een landschap van oude stroom­ruggen, oftewel (oude) rivierlopen met oeverwallen. Op korte afstand van Walenhoek liggen de stroomruggen van de Linge, Waal en Nederrijn. In de jaren ’60 en ’70 zijn zandwinningen opgestart om te voorzien in zand voor de aanleg van de A15 en Prins Willem Alexanderbrug. In die tijd werden zandwinningen niet of nauwelijks afgewerkt. Plas Walenhoek (in eigendom van Jos Tilleman) is ondanks de ligging naast de snelweg een idyllisch gebied waar watervogels graag verblijven. De natuurlijke waarde van de plas zelf is echter beperkt door de diepte van de plas en de huidige oeverafwerking met puin.

Waterdiepte verminderen en oevers verflauwen

Het plan is om de oeverranden her in te richten en de plas ondieper te maken. De waterdiepte aan de noord- en oostzijde zal straks ca. 0,2 meter zijn. Hierdoor is het mogelijk om rietmoeras aan te leggen. De westoever sluiten we aan op de bestaande begroeide oever. De zuidoosthoek blijft de oorspronkelijke diepte behouden. 

Ontwikkeling natuurwaarden

Jos Tilleman wil de oevers van de plas verflauwen en de natuurwaarden van de plas ontwikkelen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en zullen er meer waterplanten kunnen groeien. Het riet op de oevers trekt moerasvogels aan. En op de slikkige eilanden kunnen vogels als de grutto, tureluur, schoolekster, reiger en misschien ook roerdomp voedsel vinden. Het werk aan de plas combineren we met de aanleg van een grondwal aan de kant van de Walenhoekseweg. Het zicht op de A15 wordt hiermee beperkt. De inrichting van het gebied realiseren we met hergebruiksgrond en -waterbodem, volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Meer weten?
Paragraphs